Home / INOX News & Blog / Produkcja stali w latach 1900 do 1950 na starych pocztówkach – część 1

Produkcja stali w latach 1900 do 1950 na starych pocztówkach – część 1

Konwertory Bessemera Le Creusot – Francja, początek XX wieku – oryginalna pocztówka z prywatnej kolekcji
Fabryka Shneider’a w Le Creusot – Francja, stalownia – odlewanie wlewków o masie 50 ton – początek XX wieku – oryginalna pocztówka z prywatnej kolekcjiLe Creusot – Francja, odkuwka lufy armatniej przed obróbką mechaniczną, początki XX wieku – oryginalna pocztówka z prywatnej kolekcji
Fabryka Shneider’a w Le Creusot – Francja, montaż zamków w lufach armatnich wykonanych z odkuwek – początki XX wieku – oryginalna pocztówka z prywatnej kolekcji
Fabryka Shneider’a w Le Creusot – Francja, hala kuźni z największym młotem świata – początek XX wieku – oryginalna pocztówka z prywatnej kolekcji
Fabryka Shneider’a w Le Creusot – Francja, największy na świecie ówczesny młot parowy o wysokości 21 metrów, masa całkowita 545 ton,
siła uderzenia 500 ton. Rok produkcji 1876, pracował ponad pół wieku, pocztówka z 1907 roku. Oryginalna pocztówka z prywatnej kolekcji.
Huta Królewska ( Königshütte ), walcownia rok 1911 – oryginalna pocztówka z prywatnej kolekcji
Fabryka Shneider’a w Le Creusot – Francja, operacja wyciągania z pieca wlewka 50 tonowego rok 1913 – oryginalna pocztówka z prywatnej kolekcji

Dodaj komentarz